Dyrø og Moen Arkitekter

Kvaliteter for et godt liv

Myrenskvartalet består av 118 byleiligheter fordelt over syv etasjer og to bygg, med fokus på kvalitet og gode løsninger optimalisert for varierte liv. Tomten er av urban karakter og er beliggende like ved det som i dag er etablert som Torshov Torg. Hovedbygget som har fire oppganger og fire heishus, blir liggende tilbaketrukket som en grønn lunge med himmelretninger mot sør og vest. Slik oppnås gode solforhold og utsikt mot Akerselva og frodig natur i retning sør og vest. Alle leiligheter i hovedbygget får egen balkong i tillegg til en stor parkmessig opp arbeidet takterrasse, som vil være til glede for alle beboere i prosjektet. Det minste bygget blir en forlengelse av bygårdsbebyggelsen og får et klassisk portrom mot Sandakerveien og danner med det et sammenhengende kvartal med omkringliggende bebyggelse. Dette er med på å gi hele prosjektet et unikt, moderne og stilfullt preg som skiller seg ut i mengden. Byggets eksteriør er planlagt i puss med et særpreg av glass, treverk og flotte kobberdetaljer.

Myrenskvartalets fem inngangspartier med tilhørende heisrom sørger for redusert persontrafikk i oppgangene og privat følelse. Passasje til bakgården går gjennom et portrom som gir assosiasjoner til klassisk stil og gir en hyggelig adkomst til felles oppholdsarealer. Her blir det praktisk sykkelparkering og en sosial møteplass med benker. Deler av byggets underetasje vil inneholde en barnehage, som selvsagt bringer med seg et flott utendørs lekearealer i tilknytning til bakgården. Mange av leilighetene vil få privat uteplass i form av markterrasse eller balkong med gode solforhold.

Med 2-, 3- og 4-roms leiligheter byr Myrenskvartalet på et bredt spekter av størrelser, noe som legger til rette for et bomiljø sammensatt av mennesker i ulike aldre og livsfaser. Myrenskvartalet må betraktes som en sjelden mulighet i markedet hvor du bor moderne i et historisk strøk, avskjermet og sentralt.

MARIUS BJØRGE, ARKITEKT

Bar Bakke Landskapsarkitekter

Grønt, frodig og friskt

Gode plasser for lek i trygge, grønne og urbane omgivelser er vanskelig å finne. I Myrenskvartalet planlegges en ny urban barnehage kombinert med moderne boliger, tilknyttet uteområder med god kvalitet. Tilsammen skapes et attraktivt, spennende og grønt miljø hvor lek, funksjonalitet og opphold går hånd i hånd.

Gårdsrommet for beboerne bygges opp som et urbant rom med brosteinsdekke, plen- og buskarealer. Tredekker benyttes på fellesarealer for opphold og sosialt samvær. I fremtiden vil det sentrale motivet på plassen bli tuntreet, som sammen med blomstrende busker og stauder vil gi rike opplevelser til alle årstider.

På takterrassene kan man nyte utsikten i et grønt, frodig og friskt miljø. Det vil bli fellesarealer med benker og bord, samt spennende helleganger som fører deg gjennom luftig engvegetasjon.

I barnehagen opparbeides et sammenhengende lekedekke hvor barna kan klatre, hoppe, balansere og leke fritt. Leken foregår rundt en sentralt plassert oppholdsplass med benker og bord. Rundt hjørnet på bygget kan man finne en utfordrende klatreløype som leder opp til en litt «hemmelig», liten lekeplass. I barnehagen kan man lære å dyrke krydderurter, tomater og andre grønnsaker i store plantekasser, og følge tilveksten av trekronene langs muren. Disse trærne vil vokse seg høye og slanke i fremtiden, og er med å på å gi barnehagen en fin, grønn ramme med tett tilknytning til fugle- og plantelivet i byen. På kveldstid vil barnehagens utearealer være til glede også for beboerne fra begge boligdelene.
MONA KRAMER WENDELBORG, LANDSKAPSARKITEKT

Megler:

21 04 32 32